Fjordvangen barnehage
Malehuset
Uteplassen
for de yngste
hl1

Velkommen til Fjordvangen barnehage

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon om barnehagen vår og mye av det spennende vi holder på med.

Barnehagen ble startet opp høsten 2002 og virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Barnehagen har tre avdelinger med plass til 62 barn i alderen 0-6 år og har i alle år særlig vektlagt de estetiske fagene.

I Fjordvangen barnehage er vi i en prosess hvor posthumansk vitenskapsteori er et viktig omdreiningspunkt for vår pedagogiske plattform. Dette betyr at vi opplever at barn, voksne og omgivelsene gjensidig påvirker hverandre og skaper øyeblikk der kunnskap oppstår. Vi opplever at nysgjerrige, tilstedeværende ansatte, som gir tid og rom for barns undring og nysgjerrighet, åpner opp for kunnskapstilblivelse, og barns medvirkning.

home01