hl1

Kulturhytta

Vi er nå i en prosess hvor det som i mange år har vært Malehytta er på vei til noe mer. Vi holder på å utvide hytta til også å være et sted for musikk, drama, litteratur, yoga +++. Hytta er ferdig malt og møbler og ting er på vei, så etter jul er vi nok i full gang